Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres opgegeven in een mail? Dan gebruiken we uw gegevens alleen om uw vraag te beantwoorden en dus niet voor het toesturen van andere informatie.

Bewaren persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).