Carrousel: 12 Initiatieven – 12 Stellingen

Vertegenwoordigers van de twaalf spraakmakende initiatieven stallen hun ervaringen uit voor een groep en vragen advies over een hardnekkig vraagstuk. De groep denkt mee, adviseert en vat de bevindingen samen in een stelling. Met die oogst trekt de vertegenwoordiger naar een volgende groep. De groepen maken zich er niet met een jantje-van-leiden vanaf. Geconcentreerd, diepgravend en creatief buigen ze zich over grote vellen papier. Een ontwerpatelier in praktijk. Twaalf doordachte stellingen zijn het resultaat:

Carrousel van initiatieven 2016

 1. Agenda IJsselmeergebied 2050 (Pieter den Besten en Joke Schalk, IenM)
 2. Over de dijk: Multifunctionele dijk Den Helder (Willem Stam, gemeente Den Helder)
 3. Tekenen en Rekenen (Gerda Roeleveld, Deltares)
 4. Omgevingskwaliteit in het HWBP (Regina Havinga en Mandy Lingeman, HWBP)
 5. Multifunctionele dijk bolwerk Buitenwacht Kampen (Kees Brugman, gem Kampen, Ingeborg Thoral, Atelier Overijssel)
 6. Bijzondere dijktrajecten van de Bedijkte Maas (Rolf Gerritsen, provincie Noord-Brabant, Bastiaan Kok, Infram)
 7. Regionaal voorstel Maas 2016 (Hans van Engen, provincie Noord-Brabant)
 8. Nature based solutions (Aniel Balla, Witteveen + Bos en Mayke Hoogbergen, IenM)
 9. MIRT onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden  (Anne Loes Nillesen, Defacto,Bernadette Verstege, IenM)
 10. Verkenning ruimtelijke kwaliteit Rijntakken (Henrice Wittenhorst, provincie Gelderland, Marjon Jansen, RWS)
 11. Een dijk van een geschiedenis (Frank Stroeken, Terra Incognita)
 12. Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Overijssel  (Brenda Koopman, WS Vechtstromen, Gemma van Eijsden,RWS en Marcia van der Vlugt, IenM)

Agenda Ijsselmeergebied 2050

Over de Dijk Den Helder

Tekenen en Rekenen

Omgevingskwaliteit in het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Multifunctionele dijk Bolwerk Buitenwacht Kampen

Bijzondere dijktrajecten van de Bedijkte Maas

Regionaal voorstel Maas 2016

Nature based solutions

MIRT onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Verkenning ruimtelijke kwaliteit Rijntakken

Een dijk van een geschiedenis

Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Overijssel

Klik op de onderstaande links om de bijbehorende documenten te openen.

Documenten