2016 - Ontwerpen aan Ruimte en Water 2

Jaarlijks organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een platformbijeenkomst waar ontwerpers in de uitvoeringsfase van het Deltaprogramma bij elkaar komen om kennis en innovaties te delen.

Bij de manifestatie op 13 december 2016 is podium gegeven aan een carrousel van inspirerende initiatieven. Deze toonde het belang om op alle fronten uit te zoomen. Van dijk naar gebied. Van blauwdruk naar adaptief. Van beschermen naar beleven. Kortom: maak de sprong van standaard dijkvakoplossing naar aansprekend maatwerkicoon.