2015 - Ontwerpen aan Ruimte en Water 1

Jaarlijks organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een platformbijeenkomst waar ontwerpers in de uitvoeringsfase van het Deltaprogramma bij elkaar komen om kennis en innovaties te delen.

Tijdens de platformbijeenkomst op 8 december 2015 tekende zich een frisrode draad af: we staan voor een bijzondere ontwerpfase. Een fase die het landschap van de volgende generatie bepaalt. Nu komt het erop aan de stap van denken naar doen te zetten. En alleen door die samen te zetten, krijgen we het toekomstige landschap goed voor elkaar.