52 Ontwerpinzendingen

Door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2014 een open oproep gedaan aan Nederlandse ontwerpers om relevante projecten voor waterveiligheid en/of zoetwater in te zenden. Er is geselecteerd op integraliteit, meekoppelkansen, innovatie, procesarchitectuur en adaptiviteit. De geselecteerde inzendingen vallen onder verantwoordelijkheid van de inzenders en behoeven niet te voldoen aan het vastgestelde nationale beleid.

Overzicht van inzendingen

U vindt alle 52 ontwerpinzendingen onder Documenten.

Kaart met projecten Ontwerp Delta.NL