Inleiding

Onze generatie aan zet

Om in Nederland te kunnen leven, is veel creativiteit nodig. Steeds is het de vraag hoe we het land zo kunnen inrichten dat we de lusten van het water zo goed mogelijk benutten en de lasten zoveel mogelijk beperken. Iedere generatie staat daarbij voor nieuwe opgaven, door ontwikkelingen in het klimaat en de maatschappij, en kiest daarvoor eigentijdse oplossingen. Ook wij staan nu voor deze vraag.

De deltacommissaris heeft in de zomer van 2014 een nieuwe aanpak voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening voorgesteld. Het kabinet neemt die aanpak over in het beleid. Dan begint een nieuwe fase: het beleid omzetten in daadwerkelijke uitvoeringsprojecten. De komende jaren zal Nederland de inrichting van het land opnieuw aanpassen om veilig en comfortabel te kunnen leven met het water.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil daarbij zoveel mogelijk kennis, ervaring en creativiteit benutten om tot integrale ontwerpen te komen. Daarom is het initiatief genomen voor Ontwerp Delta.NL: publicatie in boekvorm en online van ingezonden ontwerpen, essays en gesprekpunten en een manifestatie op 29 oktober 2014.

Deze online publicatie: oogsten, reflecteren, inspireren

Deze online publicatie is ontstaan met de bijdragen en het vakmanschap van een groot aantal Nederlandse ontwerpers. De inhoud bestaat uit drie onderdelen: ontwerpervaringen oogsten, reflecteren over de rol van het ontwerp in de uitvoeringsfase van het Deltaprogramma en het debat daarover verder inspireren met de belangrijkste gesprekspunten uit de essays.

 • oogsten: 52 ontwerpen
  In 2014 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwerpers opgeroepen om ontwerpen in te zenden voor een van de opgaven voor waterveiligheid of zoetwatervoorziening. Beginnende en ervaren ontwerpers, ontwerp- en ingenieursbureaus, overheden en maatschappelijke organisaties hebben samen 75 projecten ingezonden: een rijke oogst die het Nederlandse vakmanschap op het gebied van ontwerpen onderstreept.
  Tweeƫnvijftig inzendingen hebben een plaats gekregen in deze publicatie. Met name de integraliteit van het ontwerp en de kansen voor meekoppelen met andere ambities, en de mate van innovatie, het gevolgde proces en de betrokken partijen en de geografische spreiding over Nederland hebben deze selectie bepaald. De kaart met zoekfilters geeft de ligging en een totaaloverzicht van de kenmerken van de ontwerpen.
 • reflecteren: 14 essays
  Het ministerie heeft veertien deskundigen met verschillende achtergronden gevraagd te reflecteren over de vraag hoe we kunnen waarborgen dat het Deltaprogramma een integrale invulling krijgt die het landschap ook meer kwaliteit geeft. Dat heeft veertien essays opgeleverd met creatieve invalshoeken en prikkelende stellingen. Iedere auteur geeft daarin zijn of haar persoonlijke mening over het vervolg van het Deltaprogramma en de rol daarin van het ontwerp.
 • inspireren: 10 gesprekspunten
  De essayisten raken relevante vraagstukken over het vervolg van het Deltaprogramma. Soms zijn zij eensgezind over de antwoorden, soms verschillen zij van mening. In beide gevallen maken zij duidelijk dat een debat over het vervolg van belang is. Het ministerie heeft de essays samengevat in tien gesprekpunten om dit debat te inspireren.

De publicatie is in kleine oplage gedrukt in boekvorm. De boeken zijn tijdens het debat van 29 oktober uitgereikt aan een aantal belangrijke spelers in de volgende fase van het Deltaprogramma: vertegenwoordigers van provincies, waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. De opgave raakt echter iedereen die werkt op het raakvlak van ruimte en water. Daarom ontvangen alle deelnemers een pdf van het boek en is de publicatie ook digitaal beschikbaar.

Manifestatie 29 oktober 2014

Ook de manifestatie op 29 oktober 2014 stond in het teken van oogsten, reflecteren en inspireren. Veldbezoeken aan de locaties van een aantal ontwerpen uit deze publicatie hebben de oogst nog meer laten leven. Tot de locaties behoorden onder meer Katwijk, de RDM-werf in Rotterdam, Dordrecht, Noordwaard en belangrijke punten voor de zoetwatervoorziening langs de Hollandsche IJssel. Een aantal sleutelfiguren heeft vervolgens gereflecteerd op de vraag wat nodig is om tot oplossingen met kwaliteit te komen. In een afsluitend plenair gesprek met alle deelnemers is verkend waar kansen liggen voor een inspirerend vervolg. Lees het verslag van de bijeenkomst op 29 oktober 2014.