2014 - Ontwerp Delta.NL

Leven met water is een blijvende zoektocht, ook in Nederland. Wij kunnen weliswaar bouwen op een lange traditie, maar dat betekent niet dat we blijven doen wat we altijd al deden. De samenleving, de economie en het klimaat veranderen. Dat stelt ons voortdurend voor nieuwe opgaven.

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma heeft een nieuwe aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in onze delta opgeleverd. Bijna alle benodigde ingrepen hebben ruimtelijke gevolgen. Het Deltaprogramma gaat daarmee in belangrijke mate de inrichting van Nederland bepalen. Gelukkig is Nederland niet alleen groot in waterbeheer, maar ook in ruimtelijke planning en ontwerp. Door die kwaliteiten te benutten in het Deltaprogramma, kunnen we ons iconische waterland nog mooier maken.

De maatregelen uit het Deltaprogramma zijn vaak efficiënt te combineren met andere ambities. Ook die kansen moeten we benutten. Dat vraagt van alle partijen dat zij over hun grenzen heen kijken, kennis en kunde delen en nieuwe allianties sluiten. De afgelopen jaren is in het Delta-atelier gebleken dat samen werken aan ruimtelijke ontwerpen een effectieve en samenbindende manier is om dit te bereiken.

Inspiratie uit Ontwerp Delta.NL

Ter inspiratie bieden wij u Ontwerp Delta.NL aan. Deze e-publicatie bevat een rijke oogst aan ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte, ingezonden door zo’n vijftig ontwerpteams. Daarnaast treft u prikkelende essays van veertien kopstukken uit de wereld van water en ruimte aan. Zij geven hun visie op de ruimtelijke kansen bij de uitvoering van het Deltaprogramma. De ’10 gesprekspunten’ agenderen op basis daarvan belangrijke vraagstukken voor de komende tijd.

Wij hopen van harte dat deze bundel u inspiratie geeft om de Nederlandse traditie op een eigentijdse wijze voort te zetten, zodat ons waterland het icoon blijft waar we met zijn allen trots op zijn.

Peter Heij, Directeur-generaal Ruimte en Water, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
“Landschappen ráken mensen: je voelt je thuis in het landschap waar je bent opgegroeid, en waar je woont. Voor mij is dat de rand van het rivierengebied. Het is belangrijk dat we zo’n landschap herkenbaar houden, zodat je je er thuis blijft voelen.”

Wim Kuijken, Deltacommissaris:
“We moeten flink doorwerken aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, maar niet met oogkleppen op. Iedereen heeft er baat bij als het lukt de benodigde ingrepen te combineren met andere ambities: dat is vaak goedkoper, efficiënter en mooier.”

Portretten en handtekeningen van Peter Heij en Wim Kuijken