2017- Atelier X Klimaat en Water

Op 12 december 2017 werd de vierde platformbijeenkomst in Arnhem gehouden. In de ochtend was er gelegenheid buiten te gaan kijken in Meinerswijk en bij de ST Jansbeek. Vanwege de sneeuw werd het verhaal over Langsdammen niet terplekke verteld, maar binnen.

Op deze vierde manifestatie blijkt hoe verrassend snel het proces van ontwerpen aan ruimte en water in vier jaar tijd is geevolueerd. De eerste manifestaties hadden het karakter van een zoektocht, naar de rol van ontwerp, (dubbele) doelstellingen en ruimtelijke kaders. Dit jaar gaat het over concrete ontwerpen voor concrete vraagstukken en de praktijk van participatie. Van Limburg tot Terschelling, van Zeeland tot de Waddendijk: overal bruist het van dijkdenkers, ontwerplaboratoria, overlegtafels en ateliers.

De initiatievenmarkt bood vervolgens volop kansen voor verdere verdieping. De gehele middag konden de aanwezigen initiatieven aanreiken die in 2018 door Atelier X zouden kunnen worden ondersteund met ontwerpinzet en financiering.