Platformbijeenkomsten

Jaarlijks organiseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een platformbijeenkomst waar ontwerpers in de uitvoeringsfase van het Deltaprogramma bij elkaar komen om kennis en innovaties te delen.

2014 - Ontwerp Delta.NL

Tijdens de manifestatie 2014 is besproken hoe ruimtelijke kwaliteit ook bij de uitvoering van het Deltaprogramma kan worden geborgd. Ruimtelijk ontwerp blijkt daarbij een belangrijk instrument. Ook werd opgeroepen tot een integrale ontwerpende aanpak, waarbij waterveiligheid en ruimtelijke functies worden gekoppeld.

2015 - Ontwerpen aan Ruimte en Water 1

In 2015 tekende zich een frisrode draad af: we staan voor een bijzondere ontwerpfase. Een fase die het landschap van de volgende generatie bepaalt. Nu komt het erop aan de stap van denken naar doen te zetten. En alleen door die samen te zetten, krijgen we het toekomstige landschap goed voor elkaar.

2016 - Ontwerpen aan Ruimte en Water 2

Bij de manifestatie in 2016 is podium gegeven aan een carrousel van inspirerende initiatieven. Deze toonde het belang om op alle fronten uit te zoomen. Van dijk naar gebied. Van blauwdruk naar adaptief. Van beschermen naar beleven. Kortom: maak de sprong van standaard dijkvakoplossing naar aansprekend maatwerkicoon.

2017 - Atelier X Klimaat en Water 1

Op 12 december 2017 werd de vierde platformbijeenkomst in Arnhem gehouden. In de ochtend was er gelegenheid buiten te gaan kijken in Meinerswijk en bij de ST Jansbeek. Vanwege de sneeuw werd het verhaal over Langsdammen niet terplekke verteld, maar binnen.

Op deze vierde manifestatie blijkt hoe verrassend snel het proces van ontwerpen aan ruimte en water in vier jaar tijd is geevolueerd. De eerste manifestaties hadden het karakter van een zoektocht, naar de rol van ontwerp, (dubbele) doelstellingen en ruimtelijke kaders. Dit jaar gaat het over concrete ontwerpen voor concrete vraagstukken en de praktijk van participatie. Van Limburg tot Terschelling, van Zeeland tot de Waddendijk: overal bruist het van dijkdenkers, ontwerplaboratoria, overlegtafels en ateliers.

De initiatievenmarkt bood vervolgens volop kansen voor verdere verdieping. De gehele middag konden de aanwezigen initiatieven aanreiken die in 2018 door Atelier X zouden kunnen worden ondersteund met ontwerpinzet en financiering.