Fase 3: Atelier X Klimaat en Water

Atelier X Klimaat en Water biedt de komende jaren ondersteuning bij ontwerp op het raakvlak van ruimte en water, geeft advies over de positionering van ontwerp en ontwerpers en brengt het ontwerpers bij elkaar zodat zij kennis en innovaties kunnen delen.

Atelier X opvolger van DOP

Atelier X is een vervolg op het Delta Ontwerpplatform (DOP). In 2017 biedt Atelier X een structurele ontwerpbijdrage aan onder andere

  • het Hoogwaterbeschermingsprogramma,
  • het IJsselmeergebied,
  • de Rijntakken en de Maas
  • het Ruimtelijke adaptatie.

Platformbijeenkomsten

Atelier X zet de jaarlijkse platformbijeenkomsten voort. Een overzicht van alle gehouden platformbijeenkomsten vindt u in de rubriek Bijeenkomsten.

Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp

Atelier X is onderdeel van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 - Samen Werken aan Ontwerpkracht  (thema Klimaat en water).

Contact met Atelier X

Contactgegevens van Atelier X vindt u op de pagina Contact.