De rivier als getijdenpark

Inzending door De Urbanisten voor Ontwerp Delta.NL.