Rijzend Land, een integrale opslibbingsstrategie voor laag gelegen Waddenpolders

Inzending door Jorryt Braaksma (LAMA landscape architects) voor Ontwerp Delta.NL.