Ontwerpvisie herinrichting IJsselkade Zutphen

Inzending door HOSPER landschapsarchitectuur & stedebouw voor Ontwerp Delta.NL.