Ontwerpend onderzoek naar een duurzame delta

Inzending door Martijn Al (Martijn Al landschapsarchitect, Haarlem) en Jorryt Braaksma (Lama landscape architects, Antwerpen) voor Ontwerp Delta.NL.