National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

Inzending door Witteveen+Bos (main contractor), Grontmij (partner), KuiperCompagnons (design), Deltares, Ecorys voor Ontwerp Delta.NL.