De Zuidwestelijke Delta als één estuarium

Inzending door Adviesgroep Borm & Huijgens voor Ontwerp Delta.NL.