Verkenning ruimtelijke kwaliteit Rijntakken

Het Deltaprogramma Rijn heeft een Ruimtelijk kader ontwikkeld om richting te geven aan de strategische keuzen die nodig zijn bij het actualiseren van de Voorkeursstrategie (VKS) voor de Rijntakken. De verkenning helpt mede richting te geven aan de kernkwaliteiten per deelgebied en het ruimtelijk beleid.

Meer informatie

Voor meer informatie mailt u met Henrice Wittenhorst van de provincie Gelderland of Marjon Jansen van Rijkswaterstaat.