Regionaal voorstel Maas 2016

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 12 oktober ingestemd met het voorstel van de Stuurgroep Deltaprogramma Maas om de Maasregio beter te beschermen tegen hoogwater.

Meer informatie

Voor meer informatie mailt u met Hans van Engen van de provincie Brabant.