Omgevingskwaliteit in het Hoogwaterbeschermingsprogramma

In het begrip omgevingskwaliteit komen drie werelden samen: de wereld van duurzaamheid, die van ruimtelijke kwaliteit en van de lokale omgeving. Elk van deze werelden kent zijn eigen jargon, instrumentarium/werkwijzen en cultuur. Om de opgave voor omgevingskwaliteit in de fase voor de vervroegde verkenning scherp te krijgen is een evenwichtige inbreng en samenwerking vanuit deze drie werelden nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie mailt u met Regina Havinga van Rijkswaterstaat.