Living Lab Ruimtelijke Adaptatie Overijssel

Op welke niveaus zijn welke verbeteringen, ingrepen, interventies of stimulansen mogelijk om realisatie van ruimtelijke adaptatiemaatregelen te bespoedigen?

Meer informatie

Voor meer informatie mailt u met Brenda Koopman van waterschap Vechtstromen of met Marcia van der Vlugt van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.