Agenda IJsselmeergebied 2050

In het IJsselmeergebied werken partijen aan doelen op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, natuurontwikkeling, cultuurhistorie, visserij, duurzame energie, recreatie en agricultuur.

Meer informatie

Voor meer informatie mailt u met Pieter den Besten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.