Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero-verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Citeren van deze website

Bij het citeren van de inhoud van deze website mag niet de indruk worden gewekt dat de Rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

(Ontwerp)inzendingen en nationaal beleid

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (en voorheen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) doen regelmatig oproepen aan (Nederlandse) ontwerpers om relevante projecten voor waterveiligheid en/of zoetwater in te zenden. Een selectie van inzendingen vindt u op deze website. De geselecteerde inzendingen vallen onder verantwoordelijkheid van de inzenders en hoeven niet te voldoen aan het vastgestelde nationale beleid. De teksten geven de persoonlijke mening van de auteur(s) weer en kunnen afwijken van het vastgestelde nationale beleid.

Rechten die ongewijzigd blijven

De volgende rechten worden door Creative Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

  • Octrooirechten en merkrechten.
  • De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.