Vierde platformbijeenkomst 'Ontwerpen aan ruimte en water’

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde op 12 december 2017 de vierde platformbijeenkomst, getiteld ‘Ontwerpen aan Ruimte en Water’. Tijdens deze bijeenkomst werd opnieuw een podium geboden aan actuele en spraakmakende initiatieven.

Programma

Het middagprogramma startte met een plenaire opening en twee presentaties. Daarna volgde een creatieve workshopronde. In het afsluitende gesprek werd ingegaan op inhoud, proces en vervolg rond ontwerpen aan ruimte en water.

De initiatievenmarkt bood vervolgens volop kansen voor verdere verdieping. De gehele middag konden de aanwezigen initiatieven aanreiken die in 2018 door Atelier X zouden kunnen worden ondersteund met ontwerpinzet en financiering.

Atelier X - Klimaat en Water

In de uitvoeringsfase van het Deltaprogramma heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Delta Ontwerpplatform geïnitieerd. Vanaf 2017 werkt het Deltaprogramma samen met Atelier X Klimaat en Water. Met dit vernieuwde platform biedt het ministerie ook de komende jaren ondersteuning bij ontwerp op het raakvlak van ruimte en water, advies over de positionering van ontwerp en ontwerpers en brengt het ontwerpers bij elkaar zodat zij kennis en innovaties kunnen delen.

Verslag en documentatie

Binnenkort vindt u het verslag en de uitkomsten van deze bijeenkomst in de rubriek Platformbijeenkomsten.