Ruimtelijke ontwikkeling naar Binnenlandse Zaken

Met de kabinetsformatie is besloten dat de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening  van het oude ministerie van Infrastructuur en Milieu naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verhuisd. Daarmee vallen de activiteiten in de uitvoeringsfase van het Deltaprogramma nu onder de verantwoordelijkheid van BZK.